Verlaagd BTW tarief verbouwing en herstellen woning

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 30 juni 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

Deze tijdelijke maatregel geldt ook voor:
• Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers als zij ook de renovatie van de woning begeleiden.
• De arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen die behoren bij woningen die ouder zijn dan 2 jaar.
• De arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie gemaakte goederen als de in het eigen bedrijf gemaakte goederen.
BTW regeling BTW regeling
BTW BTW