Beschikking geen loonheffing vervangt VAR

VAR′s voor 2014 blijven ook in 2015 geldig. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Dat meldt de Belastingdienst op haar website. De Belastingdienst gaat VAR houders een brief sturen.

Als de nieuwe wet- en regelgeving bekend is of wanneer de VAR voor 2014 niet meer geldig is, wordt er hierover bericht op de site van de Belastingdienst.

Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen

?
Gaat u dit jaar of in 2015 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan de huidige werkzaamheden? Dan vraagt u hiervoor gewoon een VAR voor 2014 of voor 2015 aan. Een VAR voor 2014 kunt u heel 2014 aanvragen. Een VAR voor 2015 kunt vanaf 1 september 2014 en in heel 2015 aanvragen.

Verlaagd BTW tarief verbouwing en herstellen woning
Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 30 juni 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

Deze tijdelijke maatregel geldt ook voor:
• Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers als zij ook de renovatie van de woning begeleiden.
• De arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen die behoren bij woningen die ouder zijn dan 2 jaar.
• De arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie gemaakte goederen als de in het eigen bedrijf gemaakte goederen.